יום רביעי, 22 בפברואר 2012

כיצד לקרוא הוראות סריגה באנגלית - חלק 2

בחלק הראשון של המאמר הסברתי מדוע כדאי ללמוד לקרוא הוראות באנגלית, ואף צירפתי כמה דוגמאות בסיסיות של קיצורים שאתם חייבים ללמוד. במאמר זה, כפישהבטחתי, אציג את מרבית הקיצורים החשובים באנגלית בתרגום והסברים בעברית. בחלק מהמקרים ההסבר חוזר על עצמו עבור קיצורים זהים בנוסחים שונים. לנוחיותכם, צרפתי לינקים לסרטוני הדרכה לכל קיצור שדורש זאת.
alt
alternate
 כל שורה/עין חלופית (כלומר, אם אין הנחיה ספציפית זו תהיה תמיד כל שורה/עין שלישית. אם יש הנחיה זה יהיה מספר שיופיע כתוב בדוגמה, כגון "כל שורה שמינית" - every alternate 8th raw)
beg
begin/beginning
 תחילת סריגה/שורה/דוגמה
bet
between
 בין שורות/עיניים וכדומה
BO
bind off
 הורדת העיניים עם סיום הסריגה - ראו סרטון הדגמה
CA
color A
 צבע A (במקרה של סריגה מרובת צבעים)
CB
color B
 צבע B (במקרה של סריגה מרובת צבעים)
CC
contrasting color
 הצבע הקונטרסטי
cm
centimeters
 ס"מ
cn
cable needle
 מסרגת כבל (צמה)
CO
cast on
 העלאת עיניים -ראו סרטון הדגמה
cont
continue
 להמשיך
dec
decrease/decreases/decreasing
 צמצום עיניים - ראו סרטון הדגמה
dpn
double-pointed needle(s)
 מסרגה דו-צדדית (משמשת בד"כ כמסרגה לכבלים)
fl
front loop(s)
 לולאה דקמית
foll
follows/following
 שורה/עין הבאה
g
gram
 גרם
inc
increase
 הוספת עין - ראו סרטון הדגמה
K
knit
 סריגת ימין
k2tog
knit two together
 סרגו שתי עיניים יחד - ראו סרטון הדגמה
kwise
knitwise
 בכיוון הסריגה
LH
left hand
 יד שמאל
lp(s)
loop(s)
 לולאות
m
meters
 מטר
M1
make one stitch
 הוסיפו עין אחת - ראו סרטון הדגמה
M1 p-st
make one purl stitch
 הוסיפו עין בסריגת שמאל - ראו סרטון הדגמה
MC
main color
 צבע ראשי
mm
millimeters
 מילימטר
oz
ounce
 אונקיה (יחידת משקל)
P (or p)
purl
 סריגה בכיוון שמאל - ראו סרטון הדגמה
pat(s) or patt
pattern(s)
 דוגמת סריגה
pm
place marker
 הצבת סמן סריגה
pop
popcorn bobble
 בועת פופקורן (סוג של טכניקה) - ראו סרטון הדגמה
p2tog
purl two together
 סירגו שתי עיניים יחד לשמאל - ראו סרטון הדגמה
prev
previous
 הקודם
psso
pass slipped stitch over
 העבירו עין מעל השניה - הפילו עין - ראו סרטון הדגמה
pwise
purlwise
 כיוון סריגת שמאל
rem
remain/remaining
 עיניים/שורות שנותרו
rep
repeat(s)
 חזרה
rev St st
reverse stockinette stitch
 כינוי נוסף לצד של סריגת שמאל
RH
right hand
 יד ימין
rnd(s)
round(s)
 סבב סריגה/דוגמה
sk
skip
 דלג עין בלי לסרוג
skp
slip, knit, pass slipped stitch over
 העבירו עין בלי לסרוג, סירגו עין ימין, העבירו את העין שהעברתם מעל העין הסרוגה (הפילו עין) - ראו סרטון הדגמה
sk2p
slip one stitch, knit two together, pass slipped stitch over
 העבירו עין בלי לסרוג, סירגו שתי עיניים יחד, העבירו את העין שהעברתם מעל לעין שסרגתם עתה (הפילו עין) - ראו סרטון הדגמה
sl
slip
 העבירו עין בכיוון הסריגה בלי לסרוג אותה
sl1k
slip one knitwise
העבירו עין בכיוון הסריגה בלי לסרוג אותה
sl1p
slip one purlwise
 העבירו עין בכיוון שמאל בלי לסרוג אותה
sl st
slip stitch(es)
 העבירו עין מעל עין סרוגה (הפלת עין) - ראו סרטון הדגמה
ss
slip stitch (in Canadian patterns)
 העבירו עין מעל עין סרוגה (הפלת עין) - נוסח קנדי של הקיצור
ssk
slip, slip, knit those two stitches together
 העבירו שתי עיניים בלי לסרוג אותן, החזירו אותן וסרגו אותן יחד (העברת העין יוצרת סיבוב שנותן מרקם טקסטורה יחודי לסריג) - ראו סרטון הדגמה
sssk
slip, slip, slip, knit three slipped stitches together
 העבירו שלוש עיניים בלי לסרוג אותן, החזירו אותן וסרגו את שלושתן יחד (העברת העין יוצרת סיבוב שנותן מרקם טקסטורה יחודי לסריג) - ראו סרטון הדגמה ל-SSK
st(s)
stitch(es)
 עיניים
St st
stockinette stitch
 סריגת שורה שמאל וימין עוקבת - סריגה בסיסית ופשוטה - ראו סרטון הדגמה
tbl
through back loop
 סריגה דרך גב העין (בכיוןן ההפוך לכיוון ה"טבעי") - ראו סרטון הדגמה
tog
together
 יחד (מתייחס תמיד לסריגת עיניים יחד)
WS
wrong side
 מתייחס לצד שמאל של הסריג
wyib
with yarn in back
 החזקת הצמר מאחורי המסרגה - ראו סרטון הדגמה
wyif
with yarn in front
 החזקת הצמר בחזית המסרגה - ראו סרטון הדגמה
yds
yards
 יארדים
yfwd
yarn forward (yarn over)
 העברת הצמר קדימה - ראו סרטון הדגמה
yo
yarn over
 ליפוף הצמר סביב המסרגה (משמש בד"כ לתחרה) - ראו סרטון הדגמה
yrn
yarn around needle (yarn over)
 ליפוף הצמר סביב המסרגה (משמש בד"כ לתחרה) - ראו סרטון ל-YO
yon
yarn over needle (yarn over)
 ליפוף הצמר סביב המסרגה (משמש בד"כ לתחרה) - ראו סרטון ל-YO
yo
yarn over
 ליפוף הצמר סביב המסרגה (משמש בד"כ לתחרה) - ראו סרטון ל-YO
[ ]
work instructions in brackets as many times as directed
 סוגריים מציינים סריגה חוזרת של האמור בסוגריים כמספר הפעמים המצויין
( )
work instructions in parenthesis as directed (also used to indicate size changes)
 סוגריים אלה משמשים בד"כ לציון שינוי יחסי על פי המידה, או לציון חזרה על דוגמה מספר הפעמים המצויין
**
repeat instructions after asterisks as directed
 המשיכו בדוגמה אחרי הכוכביות כפי שמצויין
*
repeat pattern following asterisk as directed
 המשיכו בדוגמה המצויינת בתוך הסוגריים
   

תגובה 1: